artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 278/2008

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 277/2008

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym /wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2009 i prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 276/2008

w sprawie użyczenia kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Sienkiewicza.
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 275/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 274/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.