artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 263/2008

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2008
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 241/2008

w sprawie rozszerzenia stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 262/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników.
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 261/2008

w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 260/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.