artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 259/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 258/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 237/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 257/2008

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie miasta Opatowa.
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 256/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.