artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 255/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Szerokiej.
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 254/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 253/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 252/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 251/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.