artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/. Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Wąskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12
artykuł nr 2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Strzyżowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 346 o powierzchni 1
artykuł nr 3

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Strzyżowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 o powierzchni 4
artykuł nr 4

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Opatów, położonego w Opatowie, przy ul. Sienkiewicaz, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części g