artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 396/2009

w sprawie użyczenia kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 394/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 393/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 392/2009

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 391/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.