artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 385/2009

w sprawie powołania Pana Ryszarda Wosika na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 382/2009

w sprawie powołania Pani Marii Krystyny Gilewskiej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Opatowie.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 389/2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 384/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 383/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.