artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 422/2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 436/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 435/2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Opatowie.
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 434/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych w Opatowie.
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 433/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.