artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 432/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Szydłowieckiego.
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 431/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 430/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 429/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 428/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Polnej.