artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 416/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 415/2009

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 414/2009

w sparawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym /wypoczynek i zajęcia sportowo - rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2010 i prowadzenie świetlic ...
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 413/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 412/2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.