artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 399/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 398/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 395/2009

w sprawie płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 397/2009

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 402/2009

w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z realizacją projektu pod nazwą: "Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej" w ramach