artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVI/389/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVI/388/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVI/387/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVI/386/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVI/385/2009

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie