artykuł nr 51

Uchwała Nr XL/339/2009

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 52

Uchwała Nr XL/338/2009

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
artykuł nr 53

Uchwała Nr XL/337/2009

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów.
artykuł nr 54

Uchwała Nr XL/336/2009

zmieniające uchwałę w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 55

Uchwała Nr XL/335/2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali