artykuł nr 56

Uchwała Nr XL/334/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 57

Uchwała Nr XL/333/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 58

Uchwała Nr XL/332/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 59

Uchwała Nr XL/331/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 60

Uchwała Nr XL/330/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok