artykuł nr 66

Uchwała Nr XXXIX/324/2009

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
artykuł nr 67

Uchwała Nr XXXIX/323/2009

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
artykuł nr 68

Uchwała Nr XXXIX/322/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 69

Uchwała Nr XXXIX/321/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatów
artykuł nr 70

Uchwała Nr XXXIX/320/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok