artykuł nr 71

Uchwała Nr XXXIX/319/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 72

Uchwała Nr XXXIX/318/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 73

Uchwała Nr XXXIX/317/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 74

Uchwała Nr XXXIX/316/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 75

Uchwała Nr XXXIX/315/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok