artykuł nr 76

Uchwała Nr XXXIX/314/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 77

Uchwała Nr XXXVIII/313/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 78

Uchwała Nr XXXVIII/312/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 79

Uchwała Nr XXXVIII/311/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów.
artykuł nr 80

Uchwała Nr XXXVIII/310/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok