artykuł nr 81

Uchwała Nr XXXVIII/309/2009

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
artykuł nr 82

Uchwała Nr XXXVII/308/2009

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowanie, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz w Szpitalu Powiatowym w Opatowie w wyborach posłów do Parlamentu ...
artykuł nr 83

Uchwała Nr XXXVII/307/2009

w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałaka Mała kategorii drogi gminnej.
artykuł nr 84

Uchwała Nr XXXVII/306/2009

uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałaka Mała kategorii drogi gminnej.
artykuł nr 85

Uchwała Nr XXXVII/305/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok