artykuł nr 16

Uchwała Nr XLV/374/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 17

Uchwała Nr XLV/373/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 18

Uchwała Nr XLV/372/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Opatów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach
artykuł nr 19

Uchwała Nr XLV/371/2009

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1172/11 położonej w Opatowie.
artykuł nr 20

Uchwała Nr XLIV/370/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok