artykuł nr 21

Uchwała Nr XLIV/369/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 22

Uchwała Nr XLIV/368/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2008-2012"
artykuł nr 23

Uchwała Nr XLIV/367/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych w Opatowie.
artykuł nr 24

Uchwała Nr XLIV/366/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 25

Uchwała Nr XLIV/365/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Szydłowieckiego.