artykuł nr 31

Uchwała Nr XLIV/359/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej.
artykuł nr 32

Uchwała Nr XLIV/358/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej.
artykuł nr 33

Uchwała Nr XLIV/357/2009

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Opatowa
artykuł nr 34

Uchwała Nr XLIV/356/2009

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów.
artykuł nr 35

Uchwała Nr XLIV/355/2009

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie