artykuł nr 36

Uchwała Nr XLIV/354/2009

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 37

Uchwała Nr XLIV/353/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 38

Uchwała Nr XLIV/352/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 39

Uchwała Nr XLIII/351/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 40

Uchwała Nr XLIII/350/2009

w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę pn. "Przebudowa dróg gminnych Gminy Opatów"