artykuł nr 46

Uchwała Nr XLII/344/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 47

Uchwała Nr XLI/343/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 48

Uchwała Nr XLI/342/2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 49

Uchwała Nr XL/341/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 50

Uchwała Nr XL/340/2009

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki