artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 6...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 li
artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w
artykuł nr 3

INFORMACJA

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j
artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
artykuł nr 5

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy OPATÓW informuje, że dzień 28 grudnia 2009 roku (tj. poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.