artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2009 rok

artykuł nr 2

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 55/2010 VII Składu Orzekającego...

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za 2009 roku
artykuł nr 4

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2009 roku
artykuł nr 5

Uchwała Nr 68/2009 VII Składu Orzekającego...

w sprawie opinii o sprawozdaniach z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za I półrocze 2009 roku