artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/117/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2004