artykuł nr 1

Uchwała Nr XXX/211/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2005