artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVIII/267/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2006