artykuł nr 1

Uchwała Nr V/21/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2007