artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/120/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2008