artykuł nr 1

Uchwała Nr III/13/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/12/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr III/11/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/10/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr III/9/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.