artykuł nr 51

Uchwała Nr LIII/446/2010

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
artykuł nr 52

Uchwała Nr LIII/445/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 53

Uchwała Nr LIII/444/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zochcinek na lata 2009 - 2015.
artykuł nr 54

Uchwała Nr LIII/443/2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 253, 255, 344, 346, 348/2 położonej w Podolu.
artykuł nr 55

Uchwała Nr LIII/442/2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 640 położonej w Opatowie