artykuł nr 66

Uchwała Nr LII/431/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 67

Uchwała Nr LII/430/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 68

Uchwała Nr LII/429/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 69

Uchwała Nr LI/428/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Targowisk Miejskich w Opatowie.
artykuł nr 70

Uchwała Nr LI/427/2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku