artykuł nr 71

Uchwała Nr LI/426/2010

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów na lata 2010 - 2032".
artykuł nr 72

Uchwała Nr LI/425/2010

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" nieruchomości Collar Textil Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej położonej w Opatowie
artykuł nr 73

Uchwała Nr LI/424/2010

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Podolu
artykuł nr 74

Uchwała Nr LI/423/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 75

Uchwała Nr LI/422/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok