artykuł nr 81

Uchwała Nr L/416/2010

w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.
artykuł nr 82

Uchwała Nr L/415/2010

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Opatów.
artykuł nr 83

Uchwała Nr L/414/2010

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
artykuł nr 84

Uchwała Nr L/413/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 85

Uchwała Nr L/412/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok