artykuł nr 101

Uchwała Nr XLVIII/396/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 102

Uchwała Nr XLVIII/395/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 103

Uchwała Nr XLVIII/394/2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty
artykuł nr 104

Uchwała Nr XLVIII/393/2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty
artykuł nr 105

Uchwała Nr XLVII/392/2010

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2010 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.