artykuł nr 16

Uchwała Nr LVIII/481/2010

w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2007 - 2015
artykuł nr 17

Uchwała Nr LVIII/480/2010

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
artykuł nr 18

Uchwała Nr LVIII/479/2010

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 19

Uchwała Nr LVIII/478/2010

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Opatów.
artykuł nr 20

Uchwała Nr LVIII/477/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok