artykuł nr 31

Uchwała Nr LVI/466/2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strzyżowice na lata 2010 - 2020".
artykuł nr 32

Uchwała Nr LVI/465/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu "Wydanie publikacji "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w krajobrazie Gminy Opatów" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
artykuł nr 33

Uchwała Nr LVI/464/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu "Jarmark Opatowski - targi twórczości ludowej i produktów lokalnych" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
artykuł nr 34

Uchwała Nr LVI/463/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
artykuł nr 35

Uchwała Nr LVI/462/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok