artykuł nr 41

Uchwała Nr LIV/456/2010

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/335/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 42

Uchwała Nr LIV/455/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2009.
artykuł nr 43

Uchwała Nr LIV/454/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2009.
artykuł nr 44

Uchwała Nr LIV/453/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
artykuł nr 45

Uchwała Nr LIV/452/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok