artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 5/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 13/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 12/2010

zmieniające Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 11/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 10/2010

w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów