artykuł nr 1

Protokół Nr III/2010

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku.
artykuł nr 2

Protokół Nr II/2010

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku.
artykuł nr 3

Protokół Nr I/2010

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku.
artykuł nr 4

Protokół Nr LVII/2010

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 13 października 2010 roku.
artykuł nr 5

Protokół Nr LVI/2010

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 8 września 2010 roku.