artykuł nr 1

Firma Collar Textil w upadłości likwidacyjnej /...

Firma Collar Textil w upadłości likwidacyjnej / dawny zakład Wólczanki/poszukuje inwestora dla nieruchomości położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie opatowskim, gminie Opatów, mieście Opatów, przy ul.Sempołowskiej 4 i ul. 1 Maja o łącznej powierzchni ...
artykuł nr 2

Opłaty za przyjęcie odpadów do ZUOK w Janczycach

artykuł nr 3

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2010 roku
artykuł nr 4

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 6 grudnia...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 ...
artykuł nr 5

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia...

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji z w o ł u j e pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Opatowie na dzień 2 grudnia 2010 roku ....