artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów za 2011 rok

artykuł nr 2

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK
artykuł nr 3

Uchwała Nr 41/2012

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2011 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objasnieniami
artykuł nr 4

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU
artykuł nr 5

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki:
Uchwała Nr 93/2011592 KB