artykuł nr 6

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU
artykuł nr 7

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatów na...

Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024
artykuł nr 8

Budżet Gminy Opatów na 2011 rok

Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 9

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 10

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki:
Uchwała Nr 31/2011358 KB