artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 147/2011

w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, a także sposobu określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich relizacją, jak również oceny stopnia ich osiągnięcia
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 150/2011

zmieniające Zarządzenie Nr 505/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 2 sierpnia 2010 roku
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 149/2011

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów oraz zasad jej koordynacji
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 145/2011

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2012.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 151/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.