artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 148/2011

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 146/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 142/2011

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 141/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 144/2011

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko kierownika Stacji Obsługi i powołania Komisji Rekrutacyjnej