artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 91/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnym 1172/7, położonej w Opatowie
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 90/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 89/2011

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. drogownictwa i powołania Komisji Rekrutacyjnej
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 88/2011

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 87/2011

w sprawie powołania Pani Marty Popek na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach.