artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 143/2011

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Opatów
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 140/2011

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2011
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 139/2011

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2011
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 138/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 137/2011

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie urządzeń kotłowni położonej w budynku przy ul. Gen. "Grota" Stefana Roweckiego 1 w Opatowie.