artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 128/2011

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2007 - 2015
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 125/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 58/5, położonej w Balbinowie.
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 124/2011

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s zbycia nieruchomości
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 123/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 120/2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie miasta Opatów.