artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 117/2011

w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2011/2012
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 116/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 115/2011

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 58/5 przeznaczonej do zbycia położonej w Balbinowie.
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 112/2011

w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 114/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.